Politica prelucrării datelor cu caracter personal

Euro Zone Com SRL în calitate de autor, proprietar și administrator al www.xpu.ro respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web în vederea realizării unei cereri de ofertă online.

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, administratorul site-ului www.xpu.ro își asumă obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele cu caracter personal pe care ni le oferiți în calitate de utilizator/vizitator al site-ului. Completarea formularelor de pe acest site – formular de contact, înscrierea la newsletter și altele similare pentru care puteți opta – echivalează cu acceptarea Dvs. expresă și neechivocă pentru includerea datelor furnizate în baza de date a Euro Zone Com SRL și pentru utilizarea și prelucrarea acestora. Prelucrarea datelor furnizate de Dvs. poate fi realizată și de terțe părți numai atunci când serviciile solicitate de Dvs. necesită o colaborare a acestora cu Euro Zone Com SRL. În această situație, veți fi notificat în scris de încheierea respectivei colaborări și ți se va solicita în mod expres acordul scris.

Legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal vă oferă:

 • dreptul la informare, conform legii, privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de acces la datele furnizate, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, scanată și transmisă în format electronic de la adresa de email furnizată de Dvs. în formularul de contact. În această solicitare sunteți rugat să precizați informațiile pe care doriți să le aflați și modalitatea în care acestea să vă fie comunicate (prin poștă electronică, sau la o anumită adresa printr-un serviciu de corespondență care să se asigure că predarea se va face personal);
 • dreptul de actualizare a datelor furnizate (rectificare sau completare, după caz) astfel încât acestea să reflecte realitatea și să nu vă cauzeze niciun prejudiciu;
 • dreptul de „a fi uitat/ă”, respectiv ca datele Dvs. să fie șterse din baza de date a Euro Zone Com SRL, la solicitarea Dvs., ori de câte ori considerați că acestea sunt folosite în scopuri nelegitime, dacă și-au atins scopul pentru care au fost colectate sau dacă nu mai sunteți interesat să primiși informații de la noi;
 • dreptul de a vă opune ca datele Dvs. personale să fie stocate, prelucrate și folosite în alte scopuri decât cele menționate în acest document;
 • dreptul de restricționare, respectiv aveți dreptul de a fi informat dacă datele Dvs. personale urmează să fie transmise unei terțe părți și să vă opuneți dacă nu sunteți de acord cu acest lucru; 
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv transmiterea, dacă este cazul, a acestora către un alt operator de date, fără obligații financiare din partea Dvs., într-un format corect și universal compatibil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii unilaterale privind utilizarea acestor date, altele decât cele menționate în prezentul document, fără a fi informat și fără a vi se solicita acordul;
 • dreptul de a face plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau de a vă adresa altor organe abilitate în domeniu;

Pentru respectarea acestor prevederi legale, Euro Zone Com SRL este desemnată să gestioneze toate datele și informațiile primite de la vizitatorii site-ului. În cazul în care doriți detalii despre informațiile pe care ni le-ați furnizat și pe care, astfel, le deținem despre Dvs., vă rugăm să ne contactați completând formularul on-line de pe site sau direct la adresa de email contact@xpu.ro

Prin completarea formularului de înregistrare de pe www.xpu.ro, în calitate de utilizator/vizitator declarați că vă dați consimțământul, în mod expres și neechivoc, ca datele Dvs. cu caracter personal să fie prelucrate și folosite pentru următoarele activități derulate de către Euro Zone Com:

 • stabilirea contactului cu utilizatorii/vizitatorii site-ului pentru furnizarea informațiilor sau a serviciilor solicitate de aceștia;
 • prelucrarea solicitărilor venite de la utilizatorii/vizitatorii site-ului;
 • transmiterea de informării către utilizatorii/vizitatorii site-ului privind situația solicitărilor lor;
 • transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ privind schimbări în site și altele de acest tip;
 • transmiterea de oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind strict activitatea www.xpu.ro (fără a face abuz de acestea);
 • solicitarea de informații de la utilizatorii/vizitatorii site-ului privind evaluarea produselor și serviciilor oferite;
 • informarea privind evoluția solicitărilor primite din partea Dvs.

Datele cu caracter personal care vă pot fi solicitate sunt, de regulă, numele și prenumele și o adresă de poștă electronică (email). La solicitarea unui anumit serviciu, este posibil să fie necesar să furnizați și alte tipuri de date personale (după caz, de exemplu: codul numeric personal – CNP, data și locul nașterii, adresa de domiciliu/rezidență, adresa sediului firmei pe care o reprezentați, datele legate de identificare și contact ale acestei firme, date legate de contul bancar personal sau al firmei pentru completarea facturilor necesare achitării unui serviciu, etc.). În aceste situații, dacă intervin pe parcursul colaborării modificări ale datelor furnizate, vă rog să ne informați cât mai curând posibil, aceste modificări putând fi de natură să afecteze documentele legale de realizare a colaborării respective.
În oricare dintre situațiile sus-menționate, prin furnizarea datelor solicitate vă dați acordul necondiționat pentru utilizarea acestora în scopul pentru care sunt solicitate. În funcție de tipul de date cu caracter personal colectate, acestea sunt stocate în baza de date a Euro Zone Com SRL  pe întreaga perioadă necesara scopurilor menționate în prezentul document sau, specific, pe durata furnizării unui serviciu solicitat.

Accesul pe site-ul www.xpu.ro permite interacțiunea directă cu o serie de rețele sociale sau platforme externe. Modul de interacțiune și informațiile oferite acestora prin intermediul acestui website sunt întotdeauna supuse politicilor de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal ale fiecărei rețele de socializare și platforme externe în parte. 

Astfel:

Acest tip de serviciu ar putea să colecteze în continuare date de trafic pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când Utilizatorii nu îl folosesc.

Refuzul furnizării acestor date determina imposibilitatea Euro Zone COm SRL de a onora solicitările sau de a vă transmite informațiile de care aveți nevoie, deoarece va lipsi una din condițiile esențiale, anume identitatea părților.

Euro Zone Com SRL  în calitate de administrator al site-ului www.xpu.ro, nu va solicita prin niciun mijloc de comunicare (telefon, e-mail, etc.) informații confidențiale precum date despre situația conturilor bancare, parole personale, sau alte date de acest tip. În cazul în care, în calitate de utilizator/vizitator al site-ului, Dvs. personal le divulgați unor terțe persoane, vă asumați întreaga responsabilitate pentru acțiunile Dvs. În asemenea cazuri, de divulgare a unor astfel de date de către Dvs., Euro Zone Com SRL nu este răspunzatoare pentru niciun fel de prejudiciu.
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legătură cu Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal a acestui website, nu ezitați să ne contactați prin intermediul formularului on-line de contact, sau la adresa de email: contact@xpu.ro .
Euro Zone Com SRL  utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici stricte aplicate salariaților și colaboratorilor, incluzând audit-ul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare.
Echipamentul de tip server pe care sunt găzduite site-urile web prin intermediul căruia colectăm date cu caracter personal este protejat atât la accesul fizic cât și la accesul de la distanță (limitat), fiind instalat într-un centru de date și supus periodic unui audit de securitate.
Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate